1. Uz visam piedāvātām precēm tiek nodrošināta 24 mēnešu ražotāja rūpnīcas garantija. Ja garantijas laikā precēm ir radušās tehniskas problēmas, lūdzam sazinaties ar mūsu servisa centru.
 2. Lai izmantotu garantijas iespeju nepieciešams saglabāt čeku, kvīti vai vai pavadzīmi. Gadījumā, ja garantijas laikā prece tiek atgriezta,tai ir jābūt pilnā komplektācijā un iepakojumā.
 3. Jūsu pretenzijas par iegādātās preces kvalitāti tiks risinātas saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu nr.631. „Kārtība, kādā piesakāms un izskatāms patērētāja prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu” prasībām.
 4. Saskaņā ar "LR MK noteikumi par distances līgumu" klientam ir tiesības atteikties un atgriezt preci 14 kalendāra dienu laikā. Bet,lai izvairītos no pārprātumiem precei jābūt nelietotai un netatvertai. Jāsaglabā oriģinālais iepakojums un pilno preces komplektāciju bez vizuāliem defektiem.
 5. Garantija netiek uzskatīta par derīgu:
  1. ja ir konstatēti mehāniski bojājumi, kuri radušies klienta neuzmanības dēļ
  2. ja ir konstatēti bojājumi, kuri radušies nepārvaramas varas dēļ un nav atkarīgi no pārdevēja vai ražotāja:
   • bojājumi, kuri radušies dabas katastrofu, zibens trieciena vai ugunsgrēka dēļ
   • bojājumi, kurus izraisījuši nepiederīgu priekšmetu, šķidruma vai kukaiņu un tml. iekļūšana izstrādājuma iekšpusē;
   • bojājumi, kuri radušies neatbilstošu ķīmisku sastāvu lietošanas rezultātā;
  3. gadījumā, ja klients nav pildījis lietošanas pamācībā minētās prasības, uzglābašanas vai izstrādājuma transportēšanas prasības, kā arī, ja tiek konstatēts nepareizas salikšanas un uzstādīšanas fakts;
  4. ja izstrādājums tiek izmantots neatbilstoši tā lietošanas mērķim vai profesionālos nolūkos;
  5. Visi attēli un fotogrāfijas, kas ir izvietoti uz dotā saita, izpilda ilustratīvu funkciju. Informācija, kas ir izvietota uz dotā saita, ir atvesta tikai iepazīstinošajos mērķos. Sīkākas informācijas saņemšanai vajag griezties tiešs ofisā Sia Mebelmarket