Par precem RR-mebeles.lv veikala var norekinaties sekojosos veidos:
  1. Skaidra nauda - Pie pasutijuma noformesanas tiek veikts avansa maksajums, izmera no 30% . Vertibas atlikums tiek nomaksats sanemot preci.
  2. Banku parskaitijumi- Apmaksa tiek veikta pec sanemta uz jusu e-mail vai faksa faktur-rekina. Sanemot preci nak klat pavadzime un konta orginals.
  3. Lizings

Lizinga iespejas

Iegadajoties preces uz nomaksu, piedavajam Lateko lizings un InCredit pakalpojumus. Svariga informacija lizingu klientiem!
  1. Lai noformetu preces pirkumu uz nomaksu, Jums jabut 18 gadu vecumu sasniegusai personai ar derigu Latvijas pilsona vai nepilsona pasi.
  2. Pieteikuma forma ir jauzrada oficiala darba vieta un ikmenesa ienakumi. Darba stazam jabut vismaz 3 menesi.
  3. Izzina no darbavietas ir nepieciesama tikai pec lizinga kompanijas pieprasijuma. Izzinai ir jabut uz firmas veidlapas, janorada uznemuma registracijas numurs, lizinga nemeja personas kods, ienemamais amats un videja izpelna. Uz izzinas jabut uznemuma vaditaja parakstam un paraksta atsifrejumam, ka ari uznemuma zimogam.
  4. Fiziskas personas galvojums ir nepieciesams tikai pec lizinga kompanijas atseviska pieprasijuma.